Fyll i ansökan

Du söker stöd hos Tillväxtverket

Du söker stöd hos Tillväxtverket

Stöd till produktion av audiovisuella verk

(9 Sistå ansökningsdåtum 2023-09-19 
Stödet gäller produktion åv spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie. Det omfåttar totalt 100 miljoner kronor per år, permanent fran och med 2022. Stödet &r utformåt som en rabått på produktionskostnaderna om 25 procent. Stödet kan sökas åv företag som har produktion av åudiovisuella verk som sin huvudsåkliga verksåmhet.

Stöd lämnas i mån tillgång på medel.

Dina uppgifter
Laddar...

Dina uppgifter

Här anger du uppgifter om sökande organisation som exempelvis företagets namn, organisationsnummer, men även ett namn för ansökan.

Ange postadress, postnummer och postort.

Ett unikt namn ger snabb information om vilket audiovisuellt verk som ansökan avser och förenklar för er och för oss att hitta rätt ansökan om ni har flera ansökningar.

I vår rapportering till EU måste vi ange om de företag som beviljas stöd tillhör kategorin små, medelstora eller stora företag. Storleken avgörs av antalet anställda, omsättningen samt balansomslutning i det stödsökande företaget samt eventuellt relaterade företag. Du kan läsa mer om EU:s definition samt gränserna i handboken för stödet.

Säte avser landet där styrelsen för ett aktiebolag eller annan juridisk person har sin registrerade hemhörighet.

Med audiovisuella verk avses spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie och dokumentärserie, oavsett vilken teknik som används.


📓
Inga kostnader tillagda

Laddar...

Allt offentligt stöd över vissa nivåer som beviljas till företag måste offentliggöras enligt EU. Se information om nivåer i informationsrutan.

Jag samtycker till att följande uppgifter kan komma att publiceras på Tillväxtverkets webbplats och pressmeddelanden:

Frågor kopplade till produktionen
Laddar...

Frågor kopplade till produktionen

Här besvarar du frågor om själva produktionen som exempelvis start- och slutdatum och vilken typ av verk som produktionen avser.

Redovisa planerat antal minuter för produktionen

Totalbudgeten för hela produktionen innefattar samtliga kostnader (inklusive icke- stödberättigande kostnader) som produktionsbolaget har för produktionen. Från tidig utveckling, förproduktion, inspelning, postproduktion till leverans.

Beskriv typ av aktiviteter som till exempel, klippning, inspelning, VFX, etc.

0% Complete

  Välj datum

  Välj datum

  Finansiering
  Laddar...

  Finansiering

  Här fyller du i en finansieringsplan samt besvarar frågor angående de ekonomiska förhållandena i produktionen.

  0% Complete

   Stödberättigade kostnader
   Laddar...

   Stödberättigande kostnader

   Här fyller du i en översiktlig budget med dina stödberättigande kostnader som du söker stöd för.

   Ange stödberättigande kostnader som uppstår i Sverige i svenska kronor (exkl moms)

   Stödberättigande kostnader är kostnader som är nödvändiga för att genomföra produktionen i Sverige.


   🗄️
   Inga kostnader tillagda

   Gå vidare⬇

   Laddar...
   Laddar...

   Bifoga specifierad budget (obligatorisk)

   För att kunna handlägga er ansökan behöver vi följande underlag bifogade med ansökan: Specificerad budget för hela produktionen exempelvis från Movie Magic Budgeting sparad som en pdf eller Excel-fil.

   OBS! Du behöver bifoga minst en fil.

   0% Complete

    När tänker du ansöka om utbetalning?

    Bifoga filer
    Laddar...

    Bifoga filer

    Här kan du bifoga fullmakt i det fall du ansöker som ombud för annat företag och även de övriga filer som du anser behövs för vår handläggning av ansökan. I listan över filer ser du även de obligatoriska bilagor som du har laddat upp i ansökningsformuläret.

    0% Complete

     Ring oss och fråga